Lessen


De volgende lessen en werkboeken zijn beschikbaar onder de voorwaarden van ISECOM. Meer over onze voorwaarden of over het kkopen van een commerciele licentie vindt u HIER.

Het HHS-project is een leermiddel en, zoals met elk leermiddel, de docent/trainer bepaalt in grote mate het effect van het leermiddel. ISECOM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de positieve of negatieve gevolgen van het gebruik van dit materiaal en de daarin opgenomen informatie.

Het HHS-project is een initiatief van de open community, en wanneer u de resultaten van onze inspanning waardevol genoeg vindt om het te gebruiken, vragen we u uw steun te betuigen door de aankoop van een licentie, een donatie, of door ons te sponsoren.


 Buy Now          


Nederlandstalige lessen 

onderhouden door ISECOM